Sunday, October 4, 2009

Signing Savvy

Signing Savvy is an ASL Resource with a complete video sign dictionary. It also has great tips for teaching Baby's sign.

Check it out: http://www.signingsavvy.com/

1 comment:

Grzegorz Laskowski said...

Mój dzień niech będzie Twym dniem, w którym radujmy się przyjaźnią rozsiewając życzliwość w kosmosie.